25 Şubat, 2011

Prens - Nicolo MachiavelliPrens - Nicolo Machiavelli

Çok tartışılan, hala hükümdarlara öğüt mü vermek yoksa onları yermek için mi yazıldığı konusunda bile görüş birliği olmayan bir klasik.

Yazılışının üstünden beş yüz yıla yakın bir süre geçmesine karşın, Prens günümüzde de siyasal düşünce tarihinin en önemli kaynakları akasında yer almayı sürdürüyor. Bunun nedeni Prens'in, dünyanın dört bir yanındaki yöneticilere hükümet etme sanatının inceliklerini öğreten bir kitap olmasında yatar. Machiavelli dinin politika üzerindeki etkisi, düşmanlarla baş etmenin yolları, ittifakların güvenilirliği konusunda öğretici örnekler verir. Prens, çağımızın da en önemli çelişkilerinden birini gündeme getirir: doğru ya da yanlış kavramları yalnızca çıkarlarımızın ve gücümüzün bir yansıması mıdır, yoksa doğal ya da tanrısal düzenin nesnel bir sonucu mudur?

Machiavelli'ye göre "adalet güçlüden yanadır."
Politikacıların, yöneticilerin, üniversite öğrencilerinin başucu kitabı Prens'i İtalyanca aslından çeviren Rekin Teksoy, yazdığı kapsamlı bir önsözle, çeviride yer verdiği bol dipnotlarıyla ve kitaba eklediği sözlükle, okurun Machiavelli'yi ve Prens'in yazıldığı dönemi ayrıntılı bir biçimde tanıması amacını güttü.

Oğlak Yayınları, Boccaccio'nun Decameron'u ve Dante'nin İlahi Komedya'sının ardından, İtalyan edebiyatının bir başka başyapıtını, yine eksiksiz ve tam metin olarak Türkçeleştirilen Prens'i Gururla sunar. (arka kapak)

İNDİR


Açlık - Knut Hamsun


Turan Dursun'dan SeçmelerTuran Dursun'dan Seçmeler

MUHAMMEDİN CİNSEL HAYATI 1
MUHAMMEDİN CİNSEL HAYATI 2
AY İKİYE BÖLÜNÜP YERE DÜŞMÜŞ
KURAN’IN TANRISI NEREDE?
RÜŞVETLE MÜSLÜMAN OLANLAR
ŞEYTAN AYETLERİ İSLAMIN GERÇEĞİ
GÖRÜŞ DEĞİŞTİREN TANRI
KURAN’IN TANRISININ BEDDUALARI
MUHAMMED’İN DOKTORLUĞU
KURAN’IN ORİJİNALLERİ YAKILDIĞI İÇİN YOK
ÇAMURDAN YARATILIŞ
İSLAM VE ŞİDDET
İSLAMA GÖRE TÜRKLER İSTESELER DE MÜSLÜMAN OLAMAZLAR
MUHAMMED’İN ÖĞRETMENLERİ
MUHAMMED’İN ŞEYTANI DİREĞE BAĞLAMAKTAN VAZGEÇMESİ

*Bu kitaplardan seçmeler yer almaktadır...

İNDİR

Amerikan Gücünün Gerileyişi - Immanuel WallersteinAmerikan Gücünün Gerileyişi - Immanuel Wallerstein

Önceki kitapları Liberalizmden Sonra ve Bildiğimiz Dünyanın Sonu'ndaki düşüncelerini mantıki sonuçlarına dek geliştiriyor Wallerstein. Temel tezi şu: 1945'ten beri dünya sisteminin başı çeken hegemonik gücü olan Amerika Birleşik Devletleri gerilemektedir. 11 Eylül ve sonrasındaki olaylar bunun en son ve en belirgin kanıtıdır.

İçinde yaşadığımız dünya sisteminin hızla temel bir değişime doğru gittiğini ve tercih ve seçimlerimize, insan iradesine hiç olmadığı kadar açık hale geldiğini savunan Wallerstein ne yapabileceğimiz konusunda şunları söylüyor: "Bu kitapta hepimizin üçlü bir görevi olduğu yolundaki görüşüme bağlı kalıyorum: Gerçekliği eleştirel ve ayık bir kafayla analiz etmekle ilgili entelektüel görev; bugün öncelik vermemiz gereken değerlerin neler olduğuna karar vermekle ilgili ahlaki görev ve dünyanın, kapitalist dünya sistemimizin şu anki kaotik yapısal krizinden çıkıp, mevcut sistemden gözle görülür ölçüde daha kötü değil de, gözle görülür ölçüde daha iyi olacak farklı bir dünya sistemine geçmesi olasılığına hemen nasıl katkıda bulunabileceğimize karar vermekle ilgili siyasi görev."

Bu muhalif olmak, sistem karşıtı olmak ne demektir? Günümüzde bu soruya verilen en net cevaplardan biri olan kitabı, Tuncay Birkan'ın çevirisiyle sunuyoruz.


İNDİR

Osmanlıların Yarı-Sömürge Oluşu - Tevfik ÇavdarOsmanlıların Yarı-Sömürge Oluşu - Tevfik Çavdar

"Osmanlı İmparatorluğu Birinci Dünya Savaşı'na girdiği günlerde bir yarı sömürgeydi. 19. Yüzyıl boyunca batılı güçlerin sürekli ekonomik baskıları bu sonucu meydana getirmişti. Başta İngiltere olmak üzere bütün kapitalist güçler önceleri borçlandırmayla başlayan bir ekenomik müdahaleyi gerçekleleştirmiş, yüzyıl sonunda İmparatorluğu bağımlı, her türlü sömürüye açık bir toplum haline dönüştürmüşlerdi..."

İNDİR